Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) triángulo vocálico [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) triangle vocàlic m
(EN) vocalic triangle
(ES) triángulos semejantes [Matemàtiques i estadística]
(CA) triangles semblants m pl
(EN) similar triangles
(FR) triangles semblables
(ES) tribanda [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tribanda adj
(EN) tri-band
(ES) tribar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tribar m
(EN) tribar
(ES) triboluminiscencia [Enginyeria química]
(CA) triboluminescència f
(EN) triboluminescence
(ES) tribu [Matemàtiques i estadística]
(CA) tribu f
(EN) tribe
(FR) tribu
(ES) tributario [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. afluente adj; inmisario
(CA) immissari -ària adj
(EN) affluent; tributary
(ES) tributilestaño [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) tributilestany m
(ES) tributo [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost m; tribut
(EN) tax
(FR) taxe
(ES) tributo cedido [Economia i organització d'empreses]
sin. impuesto cedido
(CA) impost cedit m; tribut cedit
(EN) tax transfers
(FR) impôt reversé
(ES) tributo propio [Economia i organització d'empreses]
sin. impuesto propio
(CA) impost propi m; tribut propi
(EN) autonomous community tax
(FR) impôt relevant des Communautés autonomes
(ES) tricotomía [Matemàtiques i estadística]
(CA) tricotomia f
(ES) tricúspide [Matemàtiques i estadística]
sin. deltoide
(CA) deltoide f; tricúspide
(EN) deltoid; tricuspid
(FR) deltoïde; tricuspide
(ES) triédrico [Matemàtiques i estadística]
(CA) trièdric -a adj
(EN) trihedral
(FR) trihèdrique
(ES) triedro [Enginyeria mecànica]
(CA) tríedre [o triedre] m
(ES) triedro [Matemàtiques i estadística]
(CA) triedre m
(EN) trihedron
(FR) trièdre
(ES) triedro de Frénet [Matemàtiques i estadística]
(CA) triedre de Frenet m
(ES) triestado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) triestat adj
(EN) tri-state
(ES) trifásico [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) trifàsic -a adj
(EN) three-phase
(ES) trifásico -ca [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) trifàsic -a adj