Llistat alfabètic

S'han trobat 1778 resultats.

(ES) tubo analizador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tub analitzador m
(EN) camera tube
(ES) tubo capilar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub capil·lar m
(EN) capillary tube
(ES) tubo de aire comprimido [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub d'aire comprimit m
(EN) compressed air pipe
(ES) tubo de aspiración [Enginyeria industrial] [Energies]
(CA) tub d'aspiració
(EN) draft tube
(ES) tubo de calor [Energies]
sin. tubo térmico
(CA) tub de calor m
(EN) heat pipe
(FR) caloduc
Dispositiu de forma tubular utilitzat en alguns tipus de captador solar de buit o en intercanviadors de calor, que serveix per transferir calor entre dos punts aprofitant el canvi de fase d'un líquid volàtil, que és conduït en forma de vapor cap a l'extrem en contacte amb el fluid que es vol escalfar, on es condensa.
(ES) tubo de corriente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tubo de flujo
(CA) tub de flux m
(EN) stream tube
(ES) tubo de deriva [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) tub de deriva m
(EN) drift tube
(ES) tubo de extracción [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub d'extracció m
(ES) tubo de flujo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tubo de corriente
(CA) tub de flux m
(EN) stream tube
(ES) tubo de onda progresiva [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. TWT [sigla]
(CA) tub d'ona progressiva m; TWT [sigla]
(EN) traveling-wave tube; TWT [sigla]
(ES) tubo de Pitot [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub de Pitot m
(EN) Pitot tube
(ES) tubo de Prandtl [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub de Prandtl m
(EN) Prandtl tube
(ES) tubo de PVC flexible [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub de PVC flexible m
(ES) tubo de PVC rígido [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub de PVC rígid m
(ES) tubo de rayos catódicos [Ciències de la visió]
(CA) tub de raigs catòdics m
(EN) cathode ray tube
(FR) tube à rayons cathodiques
(ES) tubo de rayos catódicos [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. TRC [sigla]
(CA) TRC [sigla]; tub de raigs catòdics m
(EN) cathode ray tube; CRT [sigla]
(ES) tubo de rayos X [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) tub de raigs X m
(EN) X-ray tube
(ES) tubo de vacío [Energies]
sin. captador solar de vacío
(CA) captador solar de buit m; tub de buit
(EN) evacuated solar collector; vacuum solar collector
(FR) capteur solaire à tube sous vide; capteur solaire sous vide; tube à vide
Tub de vidre on s'ha fet el buit, que conté al seu interior el tub d'anada i de tornada per on circula el termòfor i que actua com a absorbidor.
(ES) tubo en tubo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub en tub m
(EN) tube-in-tube
(ES) tubo exterior [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub exterior m
(EN) exterior tube