Llistat alfabètic

S'han trobat 1778 resultats.

(ES) tubo extractor [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub extractor m
(EN) core barrel
(ES) tubo térmico [Energies]
sin. tubo de calor
(CA) tub de calor m
(EN) heat pipe
(FR) caloduc
Dispositiu de forma tubular utilitzat en alguns tipus de captador solar de buit o en intercanviadors de calor, que serveix per transferir calor entre dos punts aprofitant el canvi de fase d'un líquid volàtil, que és conduït en forma de vapor cap a l'extrem en contacte amb el fluid que es vol escalfar, on es condensa.
(ES) TUC [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Medicina]
sin. tiempo útil de conciencia
(CA) temps útil de consciència; TUC [sigla]
(EN) time of useful consciousness
Interval de temps en el qual una persona és capaç de realitzar accions conscients i normals a partir del moment en què li falta una aportació adequada d’oxigen.
(ES) tuerca [Enginyeria mecànica]
(CA) femella f
(ES) tuerca [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) femella f
Peça que té un forat roscat en el qual s'introdueix un cargol.
(ES) tuerca [Ciències de la visió]
(CA) femella f
(EN) nut
(ES) tundra [Ciències de la Terra]
(CA) tundra f
(EN) tundra
(FR) toundra
Espai generalment pla sense bosc arbori de les regions àrtiques caracteritzada pel subsòl perennement glaçat i una zona superficial estacionalment desglaçada.
(ES) túnel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) foradada; túnel m
(EN) tunnel
(ES) túnel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) túnel m
(EN) tunnel
(ES) túnel aerodinámico [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) túnel aerodinàmic m
(EN) wind tunnel
(FR) soufflerie aérodynamique
(ES) túnel de desvío [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) túnel de desviament m
(EN) diversion tunnel
(ES) túnel dinámico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) túnel dinàmic m
(EN) dynamic tunnel
(ES) túnel estático [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) túnel estàtic m
(EN) static tunnel
(ES) tunelado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tunelització f
(EN) tunneling
(ES) tuneladora [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. TBM [sigla]
(CA) TBM [sigla]; tuneladora f
(EN) mole; TBM [sigla]; tunnel boring machine
(ES) tuneladora [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) tuneladora
(EN) TBM; tunnel boring machine
(ES) túnica externa [Ciències de la visió]
(CA) túnica externa
(EN) outer layer
(ES) túnica interna [Ciències de la visió]
(CA) túnica interna
(EN) inner layer
(ES) túnica media [Ciències de la visió]
(CA) túnica mitjana
(EN) middle layer
(ES) turba [Ciències de la Terra]
(CA) torba f
(EN) peat
(FR) tourbe