Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) turbina [Enginyeria mecànica]
(CA) turbina f
(EN) turbine
(FR) turbine
(ES) turbina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbina f
(ES) turbina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbina f
(EN) turbine
(ES) turbina de gas [Enginyeria mecànica]
(CA) turbina de gas f
(EN) gas turbine
(FR) turbine à gaz
(ES) turbinar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbinar v tr
(EN) turbine
(ES) turbio -bia [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) tèrbol -a adj
(ES) turbo código [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) turbocodi m
(EN) turbo code
(ES) turbobomba [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbobomba f
(EN) turbopump
(ES) turbomáquina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbomàquina f
(EN) turbomachine
(ES) turbomáquina hidráulica [Enginyeria mecànica]
(CA) turbomàquina hidràulica f
(EN) turbomachinery
(ES) turbomáquina térmica [Enginyeria industrial]
(CA) turbomàquina tèrmica
(EN) thermal turbomachinery
(ES) turbonada [Ciències de la Terra]
(CA) torbonada f
(EN) squall
(FR) grain
Augment sobtat i transitori de la velocitat del vent, que va sovint acompanyat de xàfecs.
(ES) turboso [Ciències de la Terra]
(CA) torbós -osa adj
(EN) peaty
(FR) tourbeux
(ES) turbulencia [Enginyeria mecànica]
(CA) turbulència f
(ES) turbulencia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) turbulència f
(EN) turbulence
(ES) turbulencia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) turbulència
(EN) turbulence
(ES) turbulencia atmosférica [Ciències de la Terra]
(CA) turbulència atmosfèrica f
(EN) atmospheric turbulence
(FR) turbulence atmospherique
Moviment irregular de l'aire a causa de remolins sobreposats al flux general que poden produir irregularitats en el valor dels elements meteorològics locals .
(ES) turca [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. placa turca
(CA) placa turca f; turca
(ES) turismo ecológico [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecoturismo
(CA) ecoturisme m; turisme ecològic
(ES) turmalina [Ciències de la Terra]
(CA) turmalina f
(EN) tourmaline
(FR) tourmaline
Mineral del grupo de los ciclosilicatos, formado por mezclas isomorfas de los términos alcalino, magnésico y férrico que cristaliza en el sistema trigonal en prismas alargados de caras convexas.