Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) tasa de desaparición [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taxa de desaparició f
(EN) inactivation rate
(ES) tasa de emisión [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) taxa d'emissió f
(EN) emission rate
(ES) tasa de entrega [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa de lliurament f
(EN) delivery rate
(ES) tasa de especialización [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'especialització f
(EN) rate of specialisation
(FR) taux de spécialisation
(ES) tasa de fabricación [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa de fabricació f
(EN) manufacturing rate
(FR) taux de livraison
(ES) tasa de inflación [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'inflació f
(EN) inflation rate; rate of inflation
(FR) taux d'inflation
(ES) tasa de información [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa d'informació f
(EN) source rate
(ES) tasa de información comprometida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CIR [sigla]
(CA) CIR [sigla]; taxa d'informació compromesa f
(EN) CIR [sigla]; committed information rate
(ES) tasa de llegadas [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa d'arribades f
(EN) arrival rate
(ES) tasa de ocupación [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'ocupació f
(EN) employment rate; occupancy rate
(FR) taux de l'emploi, taux d'occupation
(ES) tasa de paro [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'atur f
(EN) unemployment rate
(FR) taux de chômage
(ES) tasa de paro no aceleradora de la inflación [Economia i organització d'empreses]
sin. tasa natural de desocupación; tasa natural de paro
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(EN) NAIRU; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(FR) taux naturel de chômage
(ES) tasa de ráfaga en exceso [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa d'informació en excés m
(EN) excess burst rate
(ES) tasa de salida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa de sortida f
(EN) output rate
(ES) tasa de transporte de sedimentos [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taxa de transport de sediments f
(EN) sediment transport rate
(ES) tasa ecológica [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecotasa
(CA) ecotaxa f; taxa ecològica
(ES) tasa equitativa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. TE [sigla]
(CA) taxa equitativa f; TE [sigla]
(EN) fair rate; FR [sigla]
(ES) tasa interna de rentabilidad [Economia i organització d'empreses]
sin. rentabilidad real; TIR [sigla]
(CA) rendibilitat financera f; rendibilitat real; taxa interna de rendibilitat; TIR [sigla]
(EN) internal rate of return; IRR; real return; real yield
(FR) rentabilité financière
(ES) tasa intrínseca de interés [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa intrínseca d'interès f
(EN) intrinsic interest rate
(FR) taux intrinsèque d'intérêt
(ES) tasa medioambiental de vertido [Economia i organització d'empreses]
(CA) cànon ambiental d'abocament m; taxa ambiental d'abocament
(EN) effluent charge
(FR) redevance sur le déversement des eaux