Llistat alfabètic

S'han trobat 1670 resultats.

(EN) tailored optics [Ciències de la visió]
sin. tailor-made optics
(CA) òptica a mida f
(ES) óptica a medida
(EN) tak rotation [Economia i organització d'empreses]
(CA) rotació de tasques f
(ES) rotación de tareas
(FR) rotation des tâches
(EN) take a sample, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) mostrejar v tr
(ES) hacer un muestreo
(FR) échantillonner
(EN) take roots, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) radicar v tr
(ES) radicar
(FR) extraire les racines
(EN) take-off [Economia i organització d'empreses]
(CA) enlairament m; envol
(ES) despegue
(FR) décollage
(EN) take-off distance available [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. TODA [sigla]
(CA) distància d'enlairament disponible; TODA [sigla]
(ES) distancia de despegue disponible; TODA [sigla]
(FR) distance de décollage utilisable; distance utilisable au décollage; TODA [sigla]
(EN) take-off run available [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. TORA [sigla]
(CA) TORA [sigla] f
(ES) recorrido de despegue disponible; TORA [sigla]
(FR) distance de roulement utilisable au décollage; longueur de roulement au décollage; TORA [sigla]
(EN) takeoff safety speed [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. V2
(CA) V2; velocitat segura d'enlairament
(ES) V2; velocidad segura de despegue
(EN) takeover [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption
Adquisició d'una empresa per part d'una altra. Difereix de la fusió en el fet que en aquesta se suposa un cert acord i igualtat entre les parts, mentre que en l'absorció, per contra, l'empresa absorbent exerceix un paper hegemònic. Una forma habitual de procedir a una absorció és per mitjà d'una oferta pública d'adquisició, feta pel comprador als accionistes de l'empresa a absorbir.
(EN) takeover bid [Economia i organització d'empreses]
(CA) oferta pública d'adquisició f; OPA [sigla]
(ES) oferta pública de adquisición; OPA [sigla]
(FR) offre publique d'achat
(EN) talbot [Física]
(CA) talbot n m
(ES) talbot
(FR) talbot
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) talc [Ciències de la Terra]
(CA) talc m
(ES) talco
(FR) talc
(EN) talk [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diàleg m
(ES) conversación
(FR) talk
(EN) talud [Ciències de la Terra]
(CA) talús m
(ES) talud
(FR) talus
(EN) talus [Ciències de la Terra]
(CA) esbaldregall m
(ES) derrubio
(FR) éboulis
(EN) talus scree [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tartera f
(ES) canchal
(EN) tamper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) picó m
(ES) pisón
(EN) tandem accelerator [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) accelerador tàndem m
(ES) acelerador de acoplamiento
(EN) tandem compactor [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) compactadora tàndem f
(ES) compactador tándem
(EN) tangency [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangència f
(ES) tangencia
(FR) tangence