Llistat alfabètic

S'han trobat 1670 resultats.

(EN) tape recorder [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetòfon m
(ES) magnetófono
(EN) taper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) falca de canvi de velocitat f
(ES) cuña de cambio de velocidad
(EN) tapering of poles [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) esbiaixament dels pols m
(ES) conificación de polos
(EN) tar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) quitrà m
(ES) alquitrán m
(EN) target [Economia i organització d'empreses]
sin. goal; objective
(CA) meta f; subobjectiu
(ES) meta; subobjetivo
(FR) but
(EN) target [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) blanc m; objectiu
(ES) blanco; objetivo
(EN) target [Física]
(CA) blanc n m
(ES) blanco
(FR) cible
Material que és bombardejat per un feix de partícules o de radiació perquè s'hi produeixin reaccions nuclears.
(EN) target group [Economia i organització d'empreses]
(CA) mercat fita; mercat objectiu; públic objectiu m; target
(ES) mercado objetivo; público objetivo
(FR) marché ciblé
(EN) target nucleus [Física]
(CA) nucli blanc n m
(ES) núcleo blanco
(FR) noyau-cible
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) tariff [Economia i organització d'empreses]
sin. tariff barrier
(CA) aranzel m; barrera aranzelària; dret aranzelari; dret de duana
(ES) barrera arancelaria; derecho arancelario; derechos de aduana
(FR) droit de douane
(EN) tariff barrier [Economia i organització d'empreses]
sin. tariff
(CA) aranzel m; barrera aranzelària; dret aranzelari; dret de duana
(ES) barrera arancelaria; derecho arancelario; derechos de aduana
(FR) droit de douane
(EN) tariff round [Economia i organització d'empreses]
(CA) ronda aranzelària f
(ES) ronda arancelaria
(FR) négociatins tarifaires
(EN) tariff union [Economia i organització d'empreses]
sin. customs union
(CA) unió duanera f
(ES) unión aduanera
(FR) union douanière
(EN) tariffication [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tarifació f
(ES) tarificación
(EN) tariffication zone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) zona de tarifació f
(ES) zona de tarificación
(EN) TAS [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. true air speed; true airspeed (TAS)
(CA) TAS [sigla]; velocitat pròpia; velocitat vertadera
(ES) TAS [sigla]; velocidad propia; velocidad verdadera
(FR) vitesse propre
(EN) tas rate [Economia i organització d'empreses]
sin. rate
(CA) taxa f
(ES) tasa
(FR) taux; taxe
(EN) task [Enginyeria industrial]
sin. job
(CA) tasca f
(ES) trabajo
(DE) Aufgabe
(EN) task [Enginyeria industrial]
(CA) tasca f
(ES) tarea
(FR) tâche
Acció o conjunt d'accions que poden ser delimitades en el si d'una aplicació.
(EN) task [Economia i organització d'empreses]
(CA) tasca f
(ES) tarea
(FR) tâche