Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(ES) UAV [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
sin. dron
(CA) dron; UAV
(EN) drone; UAV
(ES) UBA [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. unidad básica asistencial
(CA) UBA [sigla]; unitat bàsica assistencial f
(FR) unité d'assistance sanitaire de base
(ES) ubicación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ubicació f
(ES) ubicación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ubicació f
(EN) location
(ES) UBR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. tasa de bits no especificada
(CA) taxa de bits no especificada f; UBR [sigla]
(EN) UBR [sigla]; unspecified bit rate
(ES) ud- [Ciències de la Terra]
(CA) ud- pref
(EN) ud-
(FR) ud-
(ES) Udalf [Ciències de la Terra]
(CA) Udalf m
(EN) Udalf
(FR) Udalf
(ES) UDDI [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) UDDI m
(EN) UDDI
(ES) Udert [Ciències de la Terra]
(CA) Udert m
(EN) Udert
(FR) Udert
(ES) udi- [Ciències de la Terra]
(CA) udi- pref
(EN) udi-
(FR) udi-
(ES) Udoll [Ciències de la Terra]
(CA) Udoll m
(EN) Udoll
(FR) Udoll
(ES) UDP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. protocolo de datagrama de usuario
(CA) protocol de datagrama d'usuari m; UDP [sigla]
(EN) UDP [sigla]; user datagram protocol
(ES) UDP [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) UDP m
(EN) UDP
(ES) Udult [Ciències de la Terra]
(CA) Udult m
(EN) Udult
(FR) Udult
(ES) UIC [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. Unión Internacional de Ferrocarriles
(CA) UIC [sigla]; Unió Internacional de Ferrocarrils f
(EN) International Union of Railways; UIC [sigla]
(ES) UL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. unidad lógica
(CA) UL [sigla]; unitat lògica f
(EN) logic unit; LU [sigla]
(ES) últico [Ciències de la Terra]
(CA) últic -a adj
(EN) ultic
(FR) ultique
(ES) último en entrar, primero en salir [Economia i organització d'empreses]
sin. LIFO [sigla]
(CA) darrer d'entrar, primer de sortir loc; LIFO [sigla]
(EN) first out; last in; LIFO [sigla]
(FR) DEPS [sigla]
(ES) ultisol [Ciències de la Terra]
(CA) ultisol m
(EN) ultisol
(FR) ultisol
(ES) ultrafiltración [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) ultrafiltració f