Llistat alfabètic

S'han trobat 381 resultats.

(EN) unconfined aquifer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aqüífer lliure m
(ES) acuífero libre
(EN) unconfined compression test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig de compressió simple m
(ES) ensayo de compresión simple
(EN) unconventional spinning process [Enginyeria tèxtil]
(CA) filatura no convencional f
(ES) hilatura no convencional
(FR) filature non-conventionnelle
(DE) nichtkonventionelles Spinnen
Filatura que es realitza amb altres màquines que no són la selfactina ni la contínua de filar.
(EN) uncorrelated [Matemàtiques i estadística]
(CA) incorrelat -ada adj
(ES) incorrelacionado
(FR) non corrélé
(EN) uncoupling of information systems [Economia i organització d'empreses]
(CA) desacoblament dels sistemes d'informació m
(ES) desacoplamiento de los sistemas de información
(FR) indépendance des systèmes d'information
(EN) uncovered sale [Economia i organització d'empreses]
sin. naked writing; short selling
(CA) naked writing; venda sense cobertura f
(ES) naked writing; venta sin cobertura
(FR) vente sans couverture
(EN) undecagon [Matemàtiques i estadística]
sin. hendecagon
(CA) hendecàgon m; undecàgon
(ES) endecágono; undecágono
(FR) hendécagone
(EN) undecanoic acid [Enginyeria química]
(CA) àcid undecanoic
(ES) ácido undecanoico
Àcid monocarboxílic saturat de cadena lineal d'11 carbonis, que es presenta com un sòlid de cristalls incolors i té un punt de fusió de 28,5 ºC i un punt d'ebullició de 284 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) undecylenic acid [Enginyeria química]
sin. 10-undecenoic acid
(CA) àcid 10-undecenoic; àcid undecilènic
(ES) ácido 10-undecenoico; ácido undecilénico
Àcid monocarboxílic de cadena d'11 carbonis amb un enllaç doble en la posició 10, que es presenta com un líquid de color clar i amb una olor característica de fruites i roses i té un punt de fusió de 21 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) undefined term [Matemàtiques i estadística]
(CA) terme indefinit m
(ES) término indefinido
(FR) terme non défini
(EN) undelete, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) refer v tr
(ES) rehacer
(EN) under vehicle actuation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. fully actuated controller
(CA) regulador accionat m
(ES) regulador accionado m
(EN) under-development [Economia i organització d'empreses]
(CA) subdesenvolupament m
(ES) subdesarrollo
(FR) sous-développement
(EN) under-employment [Economia i organització d'empreses]
(CA) subocupació f
(ES) subocupación
(FR) sous-emploi
(EN) underbridge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. undergrade crossing
(CA) pas inferior m
(ES) paso inferior
(EN) underdrainage [Ciències de la Terra]
(CA) drenatge profund m
(ES) drenaje profundo
(FR) drainage profond
(EN) undergrade crossing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. underbridge
(CA) pas inferior m
(ES) paso inferior
(EN) underground economy [Economia i organització d'empreses]
sin. black economy; hidden economy; informal sector
(CA) economia informal; economia oculta; economia submergida f
(ES) economía informal; economía oculta; economía sumergida
(FR) économie souterraine
(EN) underground excavation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) excavació subterrània
(ES) excavación subterránea
(EN) underground railway [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) metro m; metropolità
(ES) metropolitano