Llistat alfabètic

S'han trobat 787 resultats.

(CA) V m [Energies]
sin. volt
(ES) V; volt
(EN) V; volt
(FR) V; volt
Unitat de tensió i de força electromotriu en el SI, que equival a la tensió que hi ha entre dos punts d'un fil conductor que transporta un corrent constant d'1 ampere, quan la potència dissipada entre aquests dos punts és igual a 1 watt.
(CA) V.5 m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) V.5
(EN) V.5
(CA) V1 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocitat de decisió
(ES) V1; velocidad de decisión
(EN) V1
Velocitat màxima en què encara és possible aturar l'aeronau i avortar l'enlairament sense deixar la pista.
(CA) V2 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocitat segura d'enlairament
(ES) V2; velocidad segura de despegue
(EN) takeoff safety speed; V2
(CA) V3 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocitat de retracció de flaps
(ES) V3; velocidad de retracción de flaps
(EN) flap retraction speed; V3
(FR) vitesse de rentrée volets
(CA) V30 m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) V30
(EN) V30
(CA) vaca lletera f [Economia i organització d'empreses]
(ES) vaca lechera
(EN) milking cow
(FR) vache laitière
(CA) vacant n f [Física]
sin. defecte de Schottky; vacant cristal·lina
(ES) defecto de Schottky; vacante
(EN) Schottky defect; vacancy
(FR) défaut de Schottky; lacune
(CA) vacant cristal·lina [Física]
sin. defecte de Schottky; vacant n f
(ES) defecto de Schottky; vacante
(EN) Schottky defect; vacancy
(FR) défaut de Schottky; lacune
(CA) VACM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. correntòmetre de mitjana vectorial m
(ES) correntímetro de promedio vectorial; VACM [sigla]
(EN) VACM [sigla]; vector averaging current meter
(CA) vaga f [Economia i organització d'empreses]
(ES) huelga
(EN) strike
(FR) grève
(CA) vagoneta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) vagoneta
(EN) push-car
(CA) vaixell contra incendis [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(ES) barco contra incendios
(EN) fireboat
(CA) vaixell de pesca [Enginyeries naval, marina i nàutica]
sin. pesquer
(ES) barco pesquero; pesquero
(EN) fishing boat; fishing vessel
(CA) vaixell de vela [Enginyeries naval, marina i nàutica]
sin. veler
(ES) barco de vela; velero
(EN) sailer; sailing ship
(CA) vaixell mercant [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(ES) buque mercante
(EN) merchant ship
(CA) vaixell oceanogràfic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) buque oceanográfico
(EN) oceanographic vessel
(CA) vàlid -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) válido
(EN) valid
(CA) validar v tr [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) validar
(EN) validate, to
(CA) vall f [Ciències de la Terra]
(ES) valle
(EN) valley
(FR) vallée