Llistat alfabètic

S'han trobat 805 resultats.

(ES) V [Energies]
sin. volt
(CA) V m; volt
(EN) V; volt
(FR) V; volt
Unitat de tensió i de força electromotriu en el SI, que equival a la tensió que hi ha entre dos punts d'un fil conductor que transporta un corrent constant d'1 ampere, quan la potència dissipada entre aquests dos punts és igual a 1 watt.
(ES) V.5 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) V.5 m
(EN) V.5
(ES) V1 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocidad de decisión
(CA) V1; velocitat de decisió
(EN) V1
Velocitat màxima en què encara és possible aturar l'aeronau i avortar l'enlairament sense deixar la pista.
(ES) V2 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocidad segura de despegue
(CA) V2; velocitat segura d'enlairament
(EN) takeoff safety speed; V2
(ES) V3 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocidad de retracción de flaps
(CA) V3; velocitat de retracció de flaps
(EN) flap retraction speed; V3
(FR) vitesse de rentrée volets
(ES) V30 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) V30 m
(EN) V30
(ES) vaca lechera [Economia i organització d'empreses]
(CA) vaca lletera f
(EN) milking cow
(FR) vache laitière
(ES) vacante [Física]
sin. defecto de Schottky
(CA) defecte de Schottky; vacant n f; vacant cristal·lina
(EN) Schottky defect; vacancy
(FR) défaut de Schottky; lacune
(ES) vaciado de cavidad [Enginyeria química]
(CA) buidatge de cavitat m
(EN) cavity dumping
(ES) vacío [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) buit m
(EN) vacuum
(ES) vacío [Física]
(CA) buit n m
(EN) vacuum
(FR) vide
Volum d'espai que no conté matèria o que conté matèria amb una densitat o una pressió molt baixes respecte a una densitat o una pressió de referència.
(ES) vacío de Kerr [Física]
sin. métrica de Kerr
(CA) buit de Kerr; mètrica de Kerr n f
(EN) Kerr metric; Kerr vacuum
(FR) métrique de Kerr; vide de Kerr
Mètrica que descriu un espaitemps buit estacionari i amb simetria axial, utilitzada en relativitat general.
(ES) vacío de Schwarzschild [Física]
sin. métrica de Schwarzschild
(CA) buit de Schwarzschild; mètrica de Schwarzschild n f
(EN) Schwarzschild metric; Schwarzschild vacuum
(FR) métrique de Schwarzschild; vide de Schwarzschild
Mètrica que descriu un espaitemps buit, estàtic i amb simetria esfèrica, utilitzada en relativitat general.
(ES) vacío elevado [Ciències de la visió]
sin. alto vacío
(CA) buit elevat m
(EN) high vacuum
(FR) vide poussé
(ES) vacío ultraalto [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. ultravacío
(CA) ultrabuit
(EN) ultrahigh vacuum
(ES) VACM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. correntímetro de promedio vectorial
(CA) correntòmetre de mitjana vectorial m; VACM [sigla]
(EN) VACM [sigla]; vector averaging current meter
(ES) vado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gual m
(ES) vado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gual m
(EN) crossing; ford
(ES) vagoneta [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vagoneta f
(EN) push-car
(ES) vaguada [Ciències de la Terra]
(CA) tàlveg m
(EN) trough
(FR) creux barométrique
Zona de l'atmosfera en la qual la pressió atmosfèrica és més baixa que a les zones del seu voltant al mateix nivell i que es representa en un mapa sinòptic mitjançant un sistema d'isòbares o d'isohipses en forma de V, amb la concavitat dirigida cap a la zona de pressió atmosfèrica més petita.