Llistat alfabètic

S'han trobat 805 resultats.

(ES) valor económico añadido [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor econòmic afegit m
(EN) economic value added; EVA [sigla]
(FR) valeur économique ajoutée
(ES) valor económico total [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor d'ús; valor econòmic total m
(EN) TEV [sigla]; total economic value
(FR) valeur économique totale
(ES) valor eficaz [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) valor eficaç m
(EN) RMS value; root-mean square value
(FR) valeur moyenne quadratique
(ES) valor eficaz [Física]
(CA) valor eficaç n m
(EN) root mean square value
(FR) valeur efficace
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) valor eficaz verdadero [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) valor eficaç verdader m
(EN) true RMS
(ES) valor esperado [Física]
(CA) valor esperat n m
(EN) expectation value
(FR) espérance quantique; valeur moyenne
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) valor esperado con información perfecta [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor esperat amb informació perfecta m
(EN) expected value with perfect information
(FR) valeur attendue avec information parfaite
(ES) valor estético [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor estètic m
(ES) valor extrínseco [Economia i organització d'empreses]
sin. valor tiempo
(CA) valor extrínsec m; valor temps
(EN) extrinsic value; time value; time value premium
(FR) valeur extrinsèque
(ES) valor frecuente de la acción [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor freqüent de l'acció m
(EN) frequent value of action
(ES) valor guía [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. valor de referencia
(CA) valor de referència; valor guia m
(EN) guide value
(ES) valor histórico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor històric m
(ES) valor indicativo de calidad del suelo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor indicatiu de qualitat del sòl m
(EN) soil quality index
(ES) valor inicial [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor inicial m
(EN) starting value
(FR) valeur initiale
(ES) valor intrínseco [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor intrínsec m
(EN) intrinsic value
(FR) valeur intrinsèque
(ES) valor límite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valor límit m
(EN) limit value
(ES) valor máximo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) valor màxim m
(EN) peak value
(ES) valor medio [Matemàtiques i estadística]
sin. media aritmética; promedio
(CA) mitjana aritmètica f; valor mitjà
(EN) arithmetic mean; mean value
(FR) moyenne arithmétique; valeur moyenne
(ES) valor mobiliario [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor mobiliari m
(EN) stock market security; transferable security
(FR) valeur mobilière
(ES) valor monetario esperado [Economia i organització d'empreses]
(CA) valor monetari esperat m
(EN) expected monetary value
(FR) valeur monétaire attendue