Llistat alfabètic

S'han trobat 437 resultats.

(EN) V [Energies]
sin. volt
(CA) V m; volt
(ES) V; volt
(FR) V; volt
Unitat de tensió i de força electromotriu en el SI, que equival a la tensió que hi ha entre dos punts d'un fil conductor que transporta un corrent constant d'1 ampere, quan la potència dissipada entre aquests dos punts és igual a 1 watt.
(EN) V band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda V f
(ES) banda V
(EN) V.5 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) V.5 m
(ES) V.5
(EN) V/F converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. voltage to frequency converter
(CA) convertidor de tensió-freqüència m
(ES) convertidor tensión-frecuencia
(EN) V1 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) V1; velocitat de decisió
(ES) V1; velocidad de decisión
Velocitat màxima en què encara és possible aturar l'aeronau i avortar l'enlairament sense deixar la pista.
(EN) V2 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. takeoff safety speed
(CA) V2; velocitat segura d'enlairament
(ES) V2; velocidad segura de despegue
(EN) V3 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. flap retraction speed
(CA) V3; velocitat de retracció de flaps
(ES) V3; velocidad de retracción de flaps
(FR) vitesse de rentrée volets
(EN) V30 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) V30 m
(ES) V30
(EN) VACM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. vector averaging current meter
(CA) correntòmetre de mitjana vectorial m; VACM [sigla]
(ES) correntímetro de promedio vectorial; VACM [sigla]
(EN) vacuum [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) buit m
(ES) vacío
(EN) vacuum chamber [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) cambra de buit f
(ES) cámara de vacío
(EN) vacuum cleaner [Enginyeria tèxtil]
(CA) aspirador de pols m
(ES) aspirador de polvo
(FR) appareil de nettoyage par vide; aspirateur
(DE) Staubsauger
Dispositiu que aspira la pols de les fibres que es produeix en certs moments del procés tèxtil, generalment durant l'obertura de bales.
(EN) vacuum dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura al buit f
(ES) tintura al vacío
(FR) teinture sous vide
(DE) Vakuumtrocknen
Tintura que es realitza al buit i a baixa temperatura.
(EN) vacuum end collector [Enginyeria tèxtil]
(CA) aspirador de fils trencats m
(ES) aspirador de hilos rotos
(FR) collecteur d'aspiration de fils cassés
(DE) Fadenabsaugvorrichtung
Dispositiu que aspira de les màquines els fils trencats per evitar que s'enredin en altres parts de la màquina.
(EN) vacuum extraction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) extracció per bomba de buit f; extracció per rentatge
(ES) extracción por bomba de vacío; extracción por lavado
(EN) vacuum level energy [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) nivell d'energia del buit m
(ES) nivel de energía del vacío
(EN) vacuum pick up [Enginyeria industrial]
(CA) prensor de buit m
(ES) pinzas de vacío
(FR) ventouse pneumatique
Prensor que funciona per mitjà de l'acció d'una ventosa que crea i suprimeix el buit sobre l'objecte.
(EN) vacuum solar collector [Energies]
sin. evacuated solar collector
(CA) captador solar de buit m; tub de buit
(ES) captador solar de vacío; tubo de vacío
(FR) capteur solaire à tube sous vide; capteur solaire sous vide; tube à vide
Tub de vidre on s'ha fet el buit, que conté al seu interior el tub d'anada i de tornada per on circula el termòfor i que actua com a absorbidor.
(EN) vacuum tube [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) vàlvula termoiònica f
(ES) válvula termoiónica
(EN) VAD telephone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon VAD m
(ES) teléfono VAD