Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) V [Energies]
sin. volt
(CA) V m; volt
(ES) V; volt
(FR) V; volt
Unitat de tensió i de força electromotriu en el SI, que equival a la tensió que hi ha entre dos punts d'un fil conductor que transporta un corrent constant d'1 ampere, quan la potència dissipada entre aquests dos punts és igual a 1 watt.
(EN) V band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda V f
(ES) banda V
(EN) V-number [Física]
sin. Abbe number; constringence
(CA) constringència; nombre d'Abbe n m
(ES) constringencia; número de Abbe
(FR) constringence; nombre d'Abbe
Magnitud adimensional que permet caracteritzar la dispersió dels vidres o d'altres materials òptics.
(EN) V.5 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) V.5 m
(ES) V.5
(EN) V/F converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. voltage to frequency converter
(CA) convertidor de tensió-freqüència m
(ES) convertidor tensión-frecuencia
(EN) V1 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) V1; velocitat de decisió
(ES) V1; velocidad de decisión
Velocitat màxima en què encara és possible aturar l'aeronau i avortar l'enlairament sense deixar la pista.
(EN) V2 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. takeoff safety speed
(CA) V2; velocitat segura d'enlairament
(ES) V2; velocidad segura de despegue
(EN) V3 [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. flap retraction speed
(CA) V3; velocitat de retracció de flaps
(ES) V3; velocidad de retracción de flaps
(FR) vitesse de rentrée volets
(EN) V30 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) V30 m
(ES) V30
(EN) vacancy [Física]
(CA) forat n m
(ES) hueco
(FR) lacune
(EN) vacancy [Física]
sin. Schottky defect
(CA) defecte de Schottky; vacant n f; vacant cristal·lina
(ES) defecto de Schottky; vacante
(FR) défaut de Schottky; lacune
(EN) VACM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. vector averaging current meter
(CA) correntòmetre de mitjana vectorial m; VACM [sigla]
(ES) correntímetro de promedio vectorial; VACM [sigla]
(EN) vacuum [Física]
(CA) buit n m
(ES) vacío
(FR) vide
Volum d'espai que no conté matèria o que conté matèria amb una densitat o una pressió molt baixes respecte a una densitat o una pressió de referència.
(EN) vacuum [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) buit m
(ES) vacío
(EN) vacuum chamber [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) cambra de buit f
(ES) cámara de vacío
(EN) vacuum cleaner [Enginyeria tèxtil]
(CA) aspirador de pols m
(ES) aspirador de polvo
(FR) appareil de nettoyage par vide; aspirateur
(DE) Staubsauger
Dispositiu que aspira la pols de les fibres que es produeix en certs moments del procés tèxtil, generalment durant l'obertura de bales.
(EN) vacuum dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura al buit f
(ES) tintura al vacío
(FR) teinture sous vide
(DE) Vakuumtrocknen
Tintura que es realitza al buit i a baixa temperatura.
(EN) vacuum end collector [Enginyeria tèxtil]
(CA) aspirador de fils trencats m
(ES) aspirador de hilos rotos
(FR) collecteur d'aspiration de fils cassés
(DE) Fadenabsaugvorrichtung
Dispositiu que aspira de les màquines els fils trencats per evitar que s'enredin en altres parts de la màquina.
(EN) vacuum extraction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) extracció per bomba de buit f; extracció per rentatge
(ES) extracción por bomba de vacío; extracción por lavado
(EN) vacuum level energy [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) nivell d'energia del buit m
(ES) nivel de energía del vacío