Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) valve station [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) caseta de vàlvules f
(ES) caseta de válvulas
(EN) Van de Graaff accelerator [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) accelerador de Van de Graaff m
(ES) acelerador de Van de Graaff
(EN) van de Graaff accelerator [Física]
(CA) accelerador de Van de Graaff
(ES) acelerador de Van de Graaff
(FR) accélérateur de Van de Graaff
Aparell que permet accelerar partícules subatòmiques carregades elèctricament utilitzant camps electromagnètics amb la finalitat d'estudiar els efectes de les col·lisions violentes amb altres partícules o nuclis.
(EN) van de Graaff generator [Física]
(CA) generador de Van de Graaff n m
(ES) generador de Van de Graaff
(FR) générateur de Van de Graaff
(EN) Van der Meer formula [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fórmula de Van der Meer f
(ES) fórmula de Van der Meer
(EN) van der Waals bond [Física]
(CA) enllaç de Van der Waals n m
(ES) enlace de Van der Waals
(FR) liaison de Van der Waals
(EN) van der Waals equation [Física]
(CA) equació de Van der Waals n f
(ES) ecuación de Van der Waals
(FR) équation de Van der Waals
(EN) van der Waals forces [Física]
(CA) forces de Van der Waals n f pl
(ES) fuerzas de Van der Waals
(FR) forces de Van der Waals
(EN) vane structure [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) estructura d'aspes f
(ES) estructura de aspas
(EN) vane test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig de molinet m
(ES) ensayo de molinete
(EN) vanishing point [Matemàtiques i estadística]
(CA) punt de fuga m
(ES) punto de fuga
(FR) point de fuite
(EN) vapor [Física]
sin. vapour
(CA) vapor n m
(ES) vapor
(FR) vapeur
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vapor curve [Enginyeria química]
sin. vapour curve
(CA) corba del vapor; línia del vapor
(ES) curva del vapor; línea del vapor
Corba d'un diagrama de fases multicomponent que separa la regió de coexistència de dues fases en equilibri, una de les quals és vapor, de la regió on només la fase de vapor és estable.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) vapor phase dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura en fase de vapor f
(ES) tintura en fase de vapor
(FR) teinture en phase vapeur
(DE) Färben in der Dampfphase
Tintura que es realitza dissolent en vapor d'aigua els colorants i els productes auxiliars.
(EN) vapor pressure [Enginyeria mecànica]
(CA) pressió de vapor f
(ES) presión de vapor
(EN) vapor pressure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pressió de vapor f
(ES) presión de vapor
(EN) vapor pressure [Física]
sin. saturation vapor pressure; saturation vapour pressure; vapour pressure
(CA) pressió de vapor n f; pressió de vapor saturat
(ES) presión de vapor
(FR) pression de vapeur; pression de vapeur saturante
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vapor pressure lowering [Enginyeria química]
sin. vapour pressure lowering
(CA) descens de la pressió de vapor
(ES) descenso de la presión de vapor
Propietat col·ligativa d'una solució amb soluts no volàtils que permet trobar el coeficient d'activitat del dissolvent a partir de la variació de la pressió de vapor de la solució respecte de la del component pur.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) vaporisation [Física]
sin. vaporization
(CA) vaporització n f
(ES) vaporización
(FR) vaporisation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vaporization [Energies]
(CA) vaporització f
(ES) vaporización
(FR) vaporisation
Fenomen que consisteix en el pas d'un substància de l'estat de líquid a l'estat de gas.