Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) vaporization [Física]
sin. vaporisation
(CA) vaporització n f
(ES) vaporización
(FR) vaporisation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vaporization heat [Energies]
(CA) calor de vaporització m
(ES) calor de vaporización
(FR) chaleur de vaporisation
Calor latent corresponent al pas de la unitat de massa d'una substància de l'estat líquid al gasós a temperatura constant.
(EN) vapour [Física]
sin. vapor
(CA) vapor n m
(ES) vapor
(FR) vapeur
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vapour barrier [Energies]
(CA) barrera antivapor f
(ES) pantalla antivapor
(FR) barrière anti-vapeur; écran pare-vapeur
Revestiment de material poc permeable al vapor, generalment de forma laminar, que es col·loca juntament amb un aïllament tèrmic a la part calenta del mur que es vol aïllar per tal d'evitar que el vapor travessi l'aïllament, es condensi a la banda fre
(EN) vapour compression cooling [Energies]
(CA) refrigeració per compressió de vapor f
(ES) refrigeración por compresión de vapor
(FR) refroidissement par compression de vapeur
Refrigeració que funciona amb un cicle de compressió de vapor on el compressor pot ser alimentat amb energia elèctrica d'origen fotovoltaic o bé amb una màquina tèrmica amb un cicle de Rankine alimentada amb un termòfor escalfat amb captadors solars.
(EN) vapour concentration [Ciències de la Terra]
(CA) humitat atmosfèrica f
(ES) humedad atmosférica
(FR) humidité atmosphérique
Quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire.
(EN) vapour curve [Enginyeria química]
sin. vapor curve
(CA) corba del vapor; línia del vapor
(ES) curva del vapor; línea del vapor
Corba d'un diagrama de fases multicomponent que separa la regió de coexistència de dues fases en equilibri, una de les quals és vapor, de la regió on només la fase de vapor és estable.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) vapour pressure [Ciències de la Terra]
sin. vapour tension
(CA) tensió de vapor d'aigua f
(ES) tensión del vapor
(FR) tension de vapeur d'eau
Part de la pressió atmosfèrica exercida pel vapor d'aigua.
(EN) vapour pressure [Física]
sin. saturation vapor pressure; saturation vapour pressure; vapor pressure
(CA) pressió de vapor n f; pressió de vapor saturat
(ES) presión de vapor
(FR) pression de vapeur; pression de vapeur saturante
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) vapour pressure lowering [Enginyeria química]
sin. vapor pressure lowering
(CA) descens de la pressió de vapor
(ES) descenso de la presión de vapor
Propietat col·ligativa d'una solució amb soluts no volàtils que permet trobar el coeficient d'activitat del dissolvent a partir de la variació de la pressió de vapor de la solució respecte de la del component pur.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) vapour tension [Ciències de la Terra]
sin. vapour pressure
(CA) tensió de vapor d'aigua f
(ES) tensión del vapor
(FR) tension de vapeur d'eau
Part de la pressió atmosfèrica exercida pel vapor d'aigua.
(EN) variability [Economia i organització d'empreses]
(CA) variabilitat f
(ES) variabilidad
(FR) variabilité
(EN) variable [Matemàtiques i estadística]
(CA) variable f
(ES) variable
(FR) variable
(EN) variable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) variable f
(ES) variable
(FR) variable
Cadascuna de les entitats referenciables, usades per un procés o tasca de manera que el seu identificador es pot vincular, tants cops com es vulgui, a alguns dels valors emmagatzemats a la memòria.
(EN) variable [Física]
(CA) variable n f
(ES) variable
(FR) variable
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) variable action [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acció variable f
(ES) acción variable f
(EN) variable attenuator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) atenuador variable m
(ES) atenuador variable
(EN) variable bit rate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. VBR [sigla]
(CA) taxa de bits variable f; VBR [sigla]
(ES) tasa de bits variable; VBR [sigla]
(EN) variable capacitor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) condensador variable m
(ES) condensador variable
(EN) variable charge [Ciències de la Terra]
(CA) càrrega variable f
(ES) carga variable
(FR) charge variable