Llistat alfabètic

S'han trobat 542 resultats.

(EN) W [Energies]
sin. watt
(CA) W m; watt
(ES) W; watt
(FR) W; watt
Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.n.
(EN) W band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda W f
(ES) banda W
(EN) W beam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tanca de doble onda f
(ES) bionda; valla bionda
(EN) W-CDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) W-CDMA m
(ES) W-CDMA
(EN) W3 [Economia i organització d'empreses]
sin. the web; world wide web; WWW [sigla]
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(ES) gran telaraña mundial; W3; Web; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(EN) wadi [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. intermittent stream
(CA) rambla f
(ES) rambla f
(EN) wafer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ICANN [sigla]
(CA) oblia f
(ES) oblea
(EN) waffle slab [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llosa reticular f
(ES) forjado reticular
(EN) wage [Economia i organització d'empreses]
sin. salary
(CA) salari m
(ES) salario
(FR) rémunération
(EN) wage discrimination [Economia i organització d'empreses]
(CA) discriminació salarial f
(ES) discriminación salarial
(FR) discrimination salariale
(EN) wage freeze [Economia i organització d'empreses]
(CA) congelació salarial f
(ES) congelación salarial
(FR) blocage des salaires
(EN) Wagner-Within algorithm [Economia i organització d'empreses]
(CA) algoritme de Wagner-Within m
(ES) algoritmo de Wagner-Within
(FR) algorithme de Wagner-Within
(EN) wagon drill [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carro perforador m
(ES) carro perforador
(EN) wagon shed [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cotxera f
(ES) cochera
(EN) WAIS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wide area information server
(CA) servidor d'informació d'àrea estesa m; WAIS [sigla]
(ES) servidor de información de área extendida; WAIS [sigla]
(EN) wait state [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) estat d'espera m
(ES) estado de espera
(EN) waiting [Economia i organització d'empreses]
sin. stop
(CA) espera f
(ES) espera
(FR) attente
(EN) waiting [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) en espera adj
(ES) en espera
(EN) waiting lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. by-pass lane; passing bay
(CA) apartador; zona d'espera f
(ES) apartadero; zona de espera
(EN) waiting line theory [Economia i organització d'empreses]
sin. queueing theory; theory of queues
(CA) teoria de cues f
(ES) teoría de colas
(FR) théorie des files d'attente