Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) W [Energies]
sin. watt
(CA) W m; watt
(ES) W; watt
(FR) W; watt
Unitat de potència del SI que equival a 1 joule per segon.n.
(EN) W band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda W f
(ES) banda W
(EN) W beam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tanca de doble onda f
(ES) bionda; valla bionda
(EN) W boson [Física]
sin. intermediate vector boson
(CA) bosó vectorial intermediari; bosó W n m
(ES) bosón intermedio; bosón vectorial intermedio; bosón W
(FR) boson intermédiaire; boson W
Cadascun dels bosons de gauge del parell partícula-antipartícula W+ i W- responsable de les interaccions febles, juntament amb el bosó Z, amb càrrega elèctrica ±e, de spin 1 i amb una massa de 80,399 (23) GeV/c2.
(EN) W-CDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) W-CDMA m
(ES) W-CDMA
(EN) W3 [Economia i organització d'empreses]
sin. the web; world wide web; WWW [sigla]
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(ES) gran telaraña mundial; W3; Web; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(EN) Wadati-Benioff plane [Física]
sin. Benioff plane; Benioff seismic zone; Benioff zone
(CA) pla de Benioff; pla de Wadati-Benioff; zona de Benioff n f
(ES) plano de Benioff; plano de Wadati-Benioff; zona de Benioff
(FR) plan de Benioff; plan de Wadati-Benioff; zone de Benioff
Zona definida per les alineacions dels hipocentres de terratrèmols en zones de subducció, que va des de la superfície fins a aproximadament 700 km de fondària i és assimilable a un pla inclinat que forma un angle variable, d'entre 15 i 75°, amb l'horitzontal associat a la placa que subdueix.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) wadi [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. intermittent stream
(CA) rambla f
(ES) rambla f
(EN) wafer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ICANN [sigla]
(CA) oblia f
(ES) oblea
(EN) wafer [Física]
(CA) oblia n f
(ES) oblea
(FR) plaquette
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) waffle slab [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llosa reticular f
(ES) forjado reticular
(EN) wage [Economia i organització d'empreses]
sin. salary
(CA) salari m
(ES) salario
(FR) rémunération
(EN) wage discrimination [Economia i organització d'empreses]
(CA) discriminació salarial f
(ES) discriminación salarial
(FR) discrimination salariale
(EN) wage freeze [Economia i organització d'empreses]
(CA) congelació salarial f
(ES) congelación salarial
(FR) blocage des salaires
(EN) Wagner-Within algorithm [Economia i organització d'empreses]
(CA) algoritme de Wagner-Within m
(ES) algoritmo de Wagner-Within
(FR) algorithme de Wagner-Within
Algoritme basat en la programació dinàmica, que selecciona un conjunt de costos que minimitzen els costos totals de l'empresa. Permet determinar la quantitat del producte a fabricar en cadascun dels períodes de l'horitzó de planificació, quan és coneguda la demanda de cada un dels períodes i l'estat en què es troba l'estoc.
(EN) wagon drill [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carro perforador m
(ES) carro perforador
(EN) wagon shed [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cotxera f
(ES) cochera
(EN) WAIS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wide area information server
(CA) servidor d'informació d'àrea estesa m; WAIS [sigla]
(ES) servidor de información de área extendida; WAIS [sigla]
(EN) wait state [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) estat d'espera m
(ES) estado de espera
(EN) waiting [Economia i organització d'empreses]
sin. stop
(CA) espera f
(ES) espera
(FR) attente