Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) work [Economia i organització d'empreses]
(CA) feina; treball m
(ES) trabajo
(FR) travail
(EN) work [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) treball
(ES) trabajo
(FR) travail
Magnitud física escalar que representa l'energia emprada en desplaçar un objecte de manera accelerada. Nota:En el sistema internacional es mesura en joules (J=N·m).
(EN) work [Física]
(CA) treball n m
(ES) trabajo
(FR) travail
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) work force [Economia i organització d'empreses]
sin. labour; labour force
(CA) factor de treball; força de treball; mà d'obra f
(ES) fuerza de trabajo; mano de obra
(FR) main-d'oeuvre
(EN) work force [Economia i organització d'empreses]
sin. labour; labour force
(CA) mà d'obra f
(ES) mano de obra
(EN) work function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció de treball f
(ES) función trabajo
(EN) work function [Física]
(CA) funció de treball n f; treball d'extracció
(ES) función de trabajo; treball de sortida
(FR) travail d'extraction; travail de sortie
(EN) work in process [Economia i organització d'empreses]
(CA) productes en curs m pl
(ES) productos en curso
(FR) produits en cours
(EN) work in progress [Economia i organització d'empreses]
(CA) immobilitzat en curs m
(ES) inmovilizado en curso
(FR) valeurs immobilisées en cours
(EN) work load [Enginyeria mecànica]
(CA) càrrega de treball f
(ES) carga de trabajo
(FR) charge de travail
(EN) work order [Economia i organització d'empreses]
sin. job order
(CA) ordre de treball f
(ES) orden de trabajo
(FR) ordre de travail
(EN) work plan [Enginyeria industrial]
(CA) pla de treball m
(ES) plan de trabajo
(DE) Arbeitsplan
(EN) work references [Economia i organització d'empreses]
sin. employment references
(CA) referències laborals f pl
(ES) referencias laborales
(FR) références professionnelles
(EN) work specialisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) especialització del treball f
(ES) especialización del trabajo
(FR) spécialisation du travail
(EN) work study [Economia i organització d'empreses]
(CA) estudi del treball m
(ES) estudio del trabajo
(FR) étude du travail
(EN) work team [Economia i organització d'empreses]
sin. autonomous work team; autonomous workgroup
(CA) equip de treball m; grup autònom de treball
(ES) equipo de trabajo
(FR) équipe de travail
(EN) workable [Economia i organització d'empreses]
sin. feasible; viable
(CA) factible; viable adj
(ES) factible; viable
(FR) fesible
(EN) workcentre [Economia i organització d'empreses]
(CA) centre de treball m; estació de treball
(ES) centro de trabajo
(FR) centre de travail
(EN) workcentre master file [Economia i organització d'empreses]
(CA) mestre de centres de treball m
(ES) maestro de centros de trabajo
(FR) fichier des centres de travail
(EN) worker's self-management [Economia i organització d'empreses]
(CA) autogestió f
(ES) autogestión
(FR) autogestion
Administració de les empreses per part dels seus treballadors, segons la qual la marxa de l'empresa és controlada per mitjà d'organismes de gestió elegits pels mateixos obrers, com els consells obrers o els comitès de gestió, que decideixen tant les qüestions de producció com les referents a la capitalització i al repartiment de beneficis. Aquesta situació es va donar a Catalunya a partir del juliol de 1936, i estigué regulada pel Decret de col·lectivitzacions.