Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) wander [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) fluctuacions lentes de fase f pl
(ES) fluctuaciones lentas de fase
(EN) WAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wireless application protocol
(CA) protocol d'aplicació sense fil m; WAP [sigla]
(ES) protocolo de aplicación inalámbrica; WAP [sigla]
(FR) protocole d'application sans fil; protocole WAP
(EN) WARC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) WARC f
(ES) WARC
(EN) warehouse [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cobert m
(ES) tinglado
(EN) warehouse [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) magatzem m
(ES) almacén
(EN) warm air [Ciències de la Terra]
(CA) massa d'aire càlid f
(ES) masa de aire caliente
(FR) masse d'air chaud
Massa d'aire més calenta que aquella massa d'aire que reemplaça.
(EN) warm anticyclone [Ciències de la Terra]
(CA) anticicló càlid m
(ES) anticiclón cálido
(FR) anticyclone chaud
Anticicló en el qual l'aire de l'interior és més càlid que en les zones del seu voltant.
(EN) warm front [Ciències de la Terra]
(CA) front càlid m
(ES) frente cálido
(FR) front chaud
Front en el qual una massa d'aire es mou i reemplaça una altra d'aire més fred.
(EN) warm low [Ciències de la Terra]
(CA) depressió càlida f
(ES) depresión cálida
(FR) dépression chaude
Depressió en la qual l'aire de l'interior és més càlid que en les zones del seu voltant.
(EN) warm occlusion [Ciències de la Terra]
(CA) oclusió càlida f
(ES) oclusión cálida
(FR) occlusion chaude
Oclusió en la qual l'aire fred que està darrera del sector càlid és més calent que el que està davant.
(EN) warm sector [Ciències de la Terra]
(CA) sector càlid m
(ES) sector càlido
(FR) secteur chaud
Regió dins una depressió en la qual una massa d'aire càlid se situa entre un front fred i un front càlid que el precedeix.
(EN) warm waters [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
(CA) aigües càlides
(ES) aguas cálidas
(EN) Warnier-Orr diagram [Economia i organització d'empreses]
sin. logical construction of programs; logical construction of systems
(CA) construcció lògica de programes; construcció lògica de sistemes; diagrama de Warnier-Orr m
(ES) construcción lógica de programas; construcción lógica de sistemas; diagrama de Warnier-Orr
(FR) construction logique de sysèmes
(EN) warning [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) advertència f
(ES) advertencia
(EN) warning sign [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) senyal d'advertiment de perill m; senyal de perill
(ES) señal de advertencia de peligro; señal de peligro
(EN) warning stage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) nivell d'alerta m
(ES) nivel de alerta
(EN) warp end [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil d'ordit m
(ES) hilo de urdimbre
(FR) fil de chaîne
(DE) Kettfaden
Fil que s'utilitza en la constitució de l'ordit perquè té les condicions de resistència, elasticitat i torsió adequades per resistir la tivantor del tissatge.
(EN) warping of track [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) guerxament de la via m
(ES) alabeo de la vía
(EN) warrant bond [Economia i organització d'empreses]
(CA) bo amb warrant m
(ES) bono con warrant
(FR) bon warranté
Títol valor que dóna dret a comprar accions noves a un preu prefixat i durant un temps preestablert.
(EN) wash [Ciències de la Terra]
sin. leaching; lixiviation; washing
(CA) lixiviació f; rentatge
(ES) lavado; lixiviación
(FR) lixiviation
Procés que consisteix en la migració descendent d'elements solubles, originada per l'aigua de pluja.