Llistat alfabètic

S'han trobat 611 resultats.

(EN) waste segregation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. waste separation
(CA) segregació de residus; separació de residus f
(ES) segregación de residuos; separación de residuos
(EN) waste separation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. waste segregation
(CA) segregació de residus; separació de residus f
(ES) segregación de residuos; separación de residuos
(EN) waste stabilization pond system [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llacunatge m
(ES) lagunaje
(EN) waste storage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) emmagatzematge de residus m
(ES) almacenamiento de residuos
(EN) waste treatment [Economia i organització d'empreses]
sin. waste processing
(CA) tractament de residus f
(ES) tratamiento de residuos
(FR) traitement des déchets
(EN) waste valorization [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) valorització de residus f
(ES) valorización de residuos
(EN) waste water [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aigua residual f
(ES) agua residual f
(EN) waste water [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. sewage; wastewater
(CA) aigües residuals f pl
(ES) aguas residuales
(EN) wastewater [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. sewage; waste water
(CA) aigües residuals f pl
(ES) aguas residuales
(EN) wastewater treatment [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) depuració f
(ES) depuración
(EN) wastewater treatment plant [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. WWTP [sigla]
(CA) depuradora f; EDAR [sigla]; estació depuradora d'aigües residuals
(ES) depuradora; EDAR [sigla]; estación depuradora de aguas residuales
(EN) water [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aigua f
(ES) agua f
(EN) water [Enginyeria química]
(CA) aigua
(ES) agua
Líquid incolor, inodor i insípid, que fon a 0 ºC i bull a 100 ºC.
Nota: Pel seu paper a la natura i els seus innombrables usos, l'aigua és la més important de totes les substàncies.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) water balance [Ciències de la Terra]
(CA) balanç hídric m
(ES) balance hídrico
(FR) bilan hydrique
Resultat de prendre en consideració l'aigua ploguda sobre una zona geogràfica determinada i l'aigua que el sòl a perdut per evaporació directa o per transporació a través de les plantes, o per escolament o circulació dels rius i aigües subterrà
(EN) water balance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) balanç hídric m; balanç hidrològic
(ES) balance hídrico
(EN) water bar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) junt d'estanquitat m
(ES) junta de estanquidad
(EN) water column [Energies]
(CA) columna d'aigua f
(ES) columna de agua
(FR) colonne d'eau
Dipòsit d'aigua, opac o translúcid, en forma de columna que serveix per captar i emmagatzemar energia solar i que s'utilitza per construir alguns murs d'aigua.
(EN) water conditioning [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) condicionament d'aigua m
(ES) acondicionamiento de agua
(EN) water content [Ciències de la Terra]
(CA) contingut d'aigua m
(ES) contenido de agua
(FR) teneur en eau
(EN) water content [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) contingut d'aigua m
(ES) contenido de agua