Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) water conveyance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) transvasament m
(ES) transvase
(EN) water cushion [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) matalàs d'aigua m
(ES) colchón de agua
(EN) water cycle [Economia i organització d'empreses]
sin. hydrological cycle
(CA) cicle hidrològic m
(ES) ciclo hidrológico
(FR) cycle hydrologique
Cicle de l'aigua a la natura, des de la fase gasosa a la fase líquida i sòlida.
(EN) water cycle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) cicle de l'aigua
(ES) ciclo del agua
(EN) water deficit [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dèficit hídric m
(ES) déficit hídrico
(EN) water demand [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) demanda d'aigua f
(ES) demanda de agua
(EN) water depth [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calat m
(ES) calado
(EN) water distribution pipe [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canonada de distribució
(ES) tubería de distribución
(EN) water divide [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) divisòria d'aigües f
(ES) divisoria de aguas
(EN) water duty [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dotació d'aigua f
(ES) dotación de agua
(EN) water dyeing [Enginyeria tèxtil]
(CA) tintura en bany aquós f
(ES) tintura en baño acuoso
(FR) teinture en milieu aqueux
(DE) Färben im wassermedium
Tintura que es realitza dissolent en aigua els colorants i els productes auxiliars.
(EN) water energy [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) energia hidràulica f
(ES) energía hidráulica
(EN) water equivalent of snow [Ciències de la Terra]
(CA) equivalent en aigua de la neu m
(ES) equivalente en agua de la nieve
(FR) equivalent en eau de la neige
Espessor que té una capa d'aigua que resulta de fondre una quantitat de neu determinada.
(EN) water equivalent of snow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) equivalent en aigua de la neu m
(ES) equivalente en agua de la nieve
(EN) water erosion [Ciències de la Terra]
(CA) erosió hídrica f
(ES) erosión hídrica
(FR) érosion hydrique
(EN) water filter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) filtre d'aigua m
(ES) filtro de agua
(EN) water footprint [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) petjada de l'aigua; petjada hídrica
(EN) water hammer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cop d'ariet m
(ES) golpe de ariete
(EN) water hammer [Física]
sin. fluid hammer
(CA) cop d'ariet n m
(ES) golpe de ariete
(FR) coup de bélier
Fenomen de propagació d'una ona de pressió que es presenta en les conduccions per les quals circula un fluid, especialment un líquid, quan es produeix un canvi sobtat del moviment del fluid.
(EN) water holding capacity [Ciències de la Terra]
sin. holding capacity
(CA) capacitat de retenció f
(ES) capacidad de retención
(FR) capacité de rétention