Llistat alfabètic

S'han trobat 30 resultats.

(EN) X band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda X f
(ES) banda X
(EN) X-efficiencies [Economia i organització d'empreses]
(CA) X-eficiències f pl
(ES) X-eficiencias
(FR) X-efficiencies
(EN) X-inefficiencies [Economia i organització d'empreses]
(CA) carències organitzatives; X-ineficiències f pl
(ES) X-ineficiencias
(FR) carences organisationnelles
(EN) X-ray tube [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) tub de raigs X m
(ES) tubo de rayos X
(EN) X-rays [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. Roentgen rays
(CA) raigs X m pl
(ES) rayos Röntgen; rayos X
(FR) rayons Röntgen; rayons X
Radiació electromagnètica de freqüència superior a la visible emesa per un àtom en produir-se el salt d'un electró d'una òrbita externa a una d'interna, pel fet d'haver perdut aquesta un electró per efecte d'una excitació exterior o d'una absorció per part del nucli (captura K). [Font de la definició: GDLC]
(EN) x-tal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. crystal semiconductor diode
(CA) detector amb diode semiconductor m
(ES) detector con diodo semiconductor
Nota: L'anglès "x-tal" és l'abreviació de "crystal semiconductor diode".
(EN) X.25 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) X.25 m
(ES) X.25
(EN) XBT [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. expendable bathythermograph
(CA) batitermògraf d'un sol ús m; XBT [sigla]
(ES) batitermógrafo desechable; XBT [sigla]
(EN) XCTD [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. expendable conductivity-temperature-depth probe; expendable CTD probe
(CA) sonda CTD d'un sol ús f; XCTD [sigla]
(ES) sonda CTD desechable; XCTD [sigla]
(EN) xDSL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) XDSL f
(ES) xDSL
(EN) xenon lamp [Enginyeria química]
(CA) làmpada de xenó f
(ES) lámpara de xenón
(EN) xer- [Ciències de la Terra]
(CA) xer- pref
(ES) xer-
(FR) xer-
(EN) Xeralf [Ciències de la Terra]
(CA) Xeralf m
(ES) Xeralf
(FR) Xéralf
(EN) Xerert [Ciències de la Terra]
(CA) Xerert m
(ES) Xerert
(FR) Xérert
(EN) xeric soil moisture regime [Ciències de la Terra]
(CA) règim d'humitat xèric m
(ES) régimen de humedad xérico
(FR) régime d'humidité xérique
(EN) xero- [Ciències de la Terra]
(CA) xero- pref
(ES) xero-
(FR) xéro-
(EN) Xeroll [Ciències de la Terra]
(CA) Xeroll m
(ES) Xeroll
(FR) Xéroll
(EN) xerophilous [Ciències de la Terra]
(CA) xeròfil -a adj
(ES) xerófilo
(FR) xérophile
(EN) xerosol [Ciències de la Terra]
(CA) xerosol m
(ES) xerosol
(FR) xérosol
(EN) Xerult [Ciències de la Terra]
(CA) Xerult m
(ES) Xerult
(FR) Xérult