Llistat alfabètic

S'han trobat 42 resultats.

(EN) Y parameters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paràmetres Y m pl
(ES) parámetros Y
(EN) Y-intersection [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. skew; Y-junction
(CA) intersecció en Y f
(ES) intersección en Y
(EN) Y-junction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. skew; Y-intersection
(CA) intersecció en Y f
(ES) intersección en Y
(EN) yacht [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) iot
(ES) yate
(EN) YAG [sigla] [Enginyeria química]
sin. yttrium-aluminium garnet
(CA) granat d'itri-alumini m; GYA [sigla]
(ES) granate de itrio-aluminio; GYA [sigla]
(EN) Yagi antenna [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Yagi-Uda antenna
(CA) antena Yagi-Uda f
(ES) antena Yagi
(EN) Yagi-Uda antenna [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Yagi antenna
(CA) antena Yagi-Uda f
(ES) antena Yagi
(EN) yard [Física]
(CA) iarda n f
(ES) yarda
(FR) verge; yard
yd
(EN) yarn [Enginyeria tèxtil]
sin. thread
(CA) fil m
(ES) hilo
(FR) fil
(DE) Faden; Gran
Cos de forma capil·lar, generalment flexible, de llargària indefinida, fabricat amb fibres o filaments, que serveix per cosir, teixir, etc.
(EN) yaw [Enginyeria mecànica]
(CA) guinyada f
(ES) guiñada
(EN) yaw [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) guinyada f
(ES) guiñada
(EN) yaw [Enginyeria industrial]
sin. yaw motion
(CA) guinyada f
(ES) guiñada
(FR) lacet
Moviment de rotació angular del puny al voltant d'un eix de rotació perpendicular al pla de la pinça.
(EN) yaw motion [Enginyeria industrial]
sin. yaw
(CA) guinyada f
(ES) guiñada
(FR) lacet
Moviment de rotació angular del puny al voltant d'un eix de rotació perpendicular al pla de la pinça.
(EN) year [Economia i organització d'empreses]
sin. financial year
(CA) any financer m
(ES) año financiero
(FR) année financière
Període d'un any establert amb propòsits financers i que pot no coincidir amb l'any natural, o de calendari, o amb l'any fiscal.
(EN) year-end [Economia i organització d'empreses]
sin. year-end adjustment; year-end closing; year-end closing entries; year-end position
(CA) tancament d'exercici m
(ES) cierre de ejercicio
(FR) clôture de l'exercice
(EN) year-end adjustment [Economia i organització d'empreses]
sin. year-end; year-end closing; year-end closing entries; year-end position
(CA) tancament d'exercici m
(ES) cierre de ejercicio
(FR) clôture de l'exercice
(EN) year-end closing [Economia i organització d'empreses]
sin. year-end; year-end adjustment; year-end closing entries; year-end position
(CA) tancament d'exercici m
(ES) cierre de ejercicio
(FR) clôture de l'exercice
(EN) year-end closing entries [Economia i organització d'empreses]
sin. year-end; year-end adjustment; year-end closing; year-end position
(CA) tancament d'exercici m
(ES) cierre de ejercicio
(FR) clôture de l'exercice
(EN) year-end position [Economia i organització d'empreses]
sin. year-end; year-end adjustment; year-end closing; year-end closing entries
(CA) tancament d'exercici m
(ES) cierre de ejercicio
(FR) clôture de l'exercice
(EN) year-to-year reservoir [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) embassament interanual m
(ES) embalse interanual