Llistat alfabètic

S'han trobat 35 resultats.

(EN) yermosol [Ciències de la Terra]
(CA) yermosol m
(ES) yermosol
(FR) yermosol
(EN) yield [Enginyeria mecànica]
sin. efficiency
(CA) rendiment m
(ES) rendimiento
(FR) rendement
(EN) yield [Economia i organització d'empreses]
sin. earnings; output; return
(CA) rendiment m
(ES) rendimiento
(FR) rendement
(EN) yield [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) productivitat f
(ES) productividad
(EN) yield [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) rendiment de fabricació m
(ES) rendimiento de fabricación
(EN) yield curve [Economia i organització d'empreses]
(CA) corba de rendiment f
(ES) curva de rendimiento
(FR) courbe de rendement
(EN) yield limit [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) límit elàstic m
(ES) límite elástico
(EN) yielding stress [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tensió de fluència f
(ES) tensión de fluencia
(EN) YIG oscillator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·lador YIG m
(ES) oscilador YIG
(EN) YIG resonator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ressonador YIG m
(ES) resonador YIG
(EN) yobi [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) yobi
(ES) yobi
Yi (símbol)
(EN) yttrium-aluminium garnet [Enginyeria química]
sin. YAG [sigla]
(CA) granat d'itri-alumini m; GYA [sigla]
(ES) granate de itrio-aluminio; GYA [sigla]
(EN) yttrium-iron garnet [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) YIG m
(ES) YIG
(EN) Yule-Walker equations [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) equacions de Yule-Walker f pl
(ES) ecuaciones de Yule-Walker
(EN) YUV [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) YUV m
(ES) YUV