Llistat alfabètic

S'han trobat 90 resultats.

(CA) zebi [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) zebi
(EN) zebi
Zi (símbol)
Nota:Prefix binari per crear múltiples binaris, és a dir, en base 2.
(CA) zebrat m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cebrado
(EN) chevron marking; striping
(CA) zèfir m [Ciències de la Terra]
(ES) céfiro
(EN) zephyr
(FR) zéphyr
Brisa suau que bufa de ponent.
(CA) zenc m [Enginyeria mecànica]
(ES) zinc
(EN) zinc
(FR) zinc
(CA) zenc [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. zinc m
(ES) cinc; zinc
(CA) zenit m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cenit
(EN) zenith
(CA) zenit m [Energies]
(ES) cenit; zenith
(EN) zenith
(FR) zénith
Punt d'intersecció de l'hemisferi celest situat sobre un observador amb la vertical astronòmica del lloc geogràfic d'aquest observador.
(CA) zeolita f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) zeolita
(CA) zeolita f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) zeolita
(EN) zeolite
(CA) zero m [Matemàtiques i estadística]
(ES) cero
(EN) zero
(FR) zéro
(CA) zero m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cero m
(EN) zero
(CA) zero d'Alacant m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. datum [en]; zero hidrogràfic
(ES) cero de Alicante
(CA) zero d'un polinomi [Matemàtiques i estadística]
sin. arrel d'un polinomi f
(ES) cero de un polinomio; raíz de un polinomio
(EN) root of a polynomial; zero of a polynomial
(FR) racine d'un polynôme; zéro d'un polynôme
(CA) zero d'una funció m [Matemàtiques i estadística]
(ES) cero de una función
(EN) zero of a function
(FR) zéro d'une fonction
(CA) zero defectes m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) cero defectos
(EN) zero defects
(FR) zéro défaut
(CA) zero factorial m [Matemàtiques i estadística]
(ES) cero factorial
(EN) factorial zero
(FR) factorielle zéro
(CA) zero hidrogràfic [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. datum [en]; zero d'Alacant m
(ES) cero de Alicante
(CA) zig-zag m [Matemàtiques i estadística]
sin. ziga-zaga
(ES) zig-zag
(EN) zig-zag
(FR) zig-zag
(CA) ziga-zaga [Matemàtiques i estadística]
sin. zig-zag m
(ES) zig-zag
(EN) zig-zag
(FR) zig-zag
(CA) zinc m [Ciències de la Terra]
(ES) cinc
(EN) zinc
(FR) zinc