Llistat alfabètic

S'han trobat 77 resultats.

(EN) zenith distance [Energies]
sin. zenith angle
(CA) angle zenital f; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(FR) angle zénithale; distance zénithale
Angle comprès entre la recta que uneix el sol amb el punt considerat i la distància vertical al pla horitzontal d'aquest punt.
Nota: Angle complementari de l'altura solar.
(EN) zenith distance [Física]
sin. coaltitude; zenith angle
(CA) angle zenital; coaltura; distància zenital; distància zenital d'un astre
(ES) ángulo cenital; ángulo zenital; coaltura; distancia cenital; distancia zenital
(FR) angle zénithal; distance zénithale
(EN) zenithal projection [Geomàtica]
sin. azimuthal projection
(CA) projecció azimutal f
(ES) proyección acimutal; proyección azimutal f; proyección plana
(FR) projection azimutale f; projection centrale; projection zénithale
(IT) proiezione azimutale ; proiezione zenitale
Projecció en la qual el pla de projecció és tangent a l'esfera en el centre de la projecció.
(EN) zeolite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) zeolita f
(ES) zeolita
(EN) zephyr [Ciències de la Terra]
(CA) zèfir m
(ES) céfiro
(FR) zéphyr
Brisa suau que bufa de ponent.
(EN) zepto- [Física]
(CA) zepto- pfx
(ES) zepto-
(FR) zepto-
z (símbol)
Forma prefixada que en el sistema internacional d'unitats indica el submúltiple d'una unitat igual a una mil trilionèsima part (10^-21) d'aquesta unitat.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) zero [Matemàtiques i estadística]
(CA) zero m
(ES) cero
(FR) zéro
(EN) zero [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) zero m
(ES) cero m
(EN) zero [Física]
(CA) zero n m
(ES) cero
(FR) zéro
Punt des del qual es compten els graus o les divisions d'una escala.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) zero coupon [Economia i organització d'empreses]
sin. zero-coupon bond
(CA) bo de cupó zero; cupó zero m
(ES) bono de cupón cero; cupón cero
(FR) coupon zéro
(EN) zero defects [Economia i organització d'empreses]
(CA) zero defectes m pl
(ES) cero defectos
(FR) zéro défaut
(EN) zero divisor [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisor de zero m
(ES) divisor de cero
(FR) diviseur de zéro
(EN) zero down-crossing method [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mètode del pas descendent per zero m
(ES) método del paso descendente por cero
(EN) zero emission car [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. pollution-free car; zero pollution car
(CA) cotxe d'emissió zero; cotxe no contaminant
(EN) zero emission vehicle [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. pollution-free vehicle; zero pollution vehicle; ZEV
(CA) vehicle d'emissió zero; vehicle no contaminant
(EN) zero field splitting [Enginyeria química]
(CA) desdoblament en camp zero m
(ES) desdoblamiento en campo cero
(EN) zero forcing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) forçador -a de zeros adj
(ES) forzador de ceros
(EN) zero growth [Economia i organització d'empreses]
(CA) creixement zero m
(ES) creciemiento cero
(FR) croissance zéro
(EN) zero matrix [Matemàtiques i estadística]
(CA) matriu nul·la f
(ES) matriz nula
(FR) matrice zéro
(EN) zero meridian [Geomàtica]
sin. initial meridian; prime meridian
(CA) meridià d'origen; meridià inicial m; meridià zero
(ES) meridiano de origen m; meridiano principal
(FR) méridien origine m;  méridien d'origine
(IT) meridiano fondamentale ; meridiano zero
Meridià la longitud del qual ha estat declarada igual a zero per convenció.