Llistat alfabètic

S'han trobat 32 resultats.

(FR) zénith [Energies]
(CA) zenit m
(ES) cenit; zenith
(EN) zenith
Punt d'intersecció de l'hemisferi celest situat sobre un observador amb la vertical astronòmica del lloc geogràfic d'aquest observador.
(FR) zéphyr [Ciències de la Terra]
(CA) zèfir m
(ES) céfiro
(EN) zephyr
Brisa suau que bufa de ponent.
(FR) zéro [Matemàtiques i estadística]
(CA) zero m
(ES) cero
(EN) zero
(FR) zéro d'un polynôme [Matemàtiques i estadística]
sin. racine d'un polynôme
(CA) arrel d'un polinomi f; zero d'un polinomi
(ES) cero de un polinomio; raíz de un polinomio
(EN) root of a polynomial; zero of a polynomial
(FR) zéro d'une fonction [Matemàtiques i estadística]
(CA) zero d'una funció m
(ES) cero de una función
(EN) zero of a function
(FR) zéro défaut [Economia i organització d'empreses]
(CA) zero defectes m pl
(ES) cero defectos
(EN) zero defects
(FR) zig-zag [Matemàtiques i estadística]
(CA) zig-zag m; ziga-zaga
(ES) zig-zag
(EN) zig-zag
(FR) zinc [Ciències de la Terra]
(CA) zinc m
(ES) cinc
(EN) zinc
(FR) zinc [Enginyeria mecànica]
(CA) zenc m
(ES) zinc
(EN) zinc
(FR) zonalité [Ciències de la Terra]
(CA) zonació f
(ES) zonalidad
(EN) zonality
(FR) zone [Economia i organització d'empreses]
(CA) zona f
(ES) zona
(EN) zone
(FR) zone à réindustrialiser en priorité [Economia i organització d'empreses]
(CA) zona d'urgent reindustrialització f; ZUR [sigla]
(ES) zona de urgente reindustrialización
(EN) priority industrial redevelopment area
(FR) zone aurorale [Ciències de la Terra]
(CA) zona d'aurores f
(ES) zona de auroras
(EN) auroral zone
Regió situada en latituds geomagnètiques de 20° a 25° al voltant de cada un dels pols geomagnètics, en la qual les aurores són freqüents i actives.
(FR) zone climatique [Energies]
(CA) zona climàtica f
(ES) zona climática
(EN) climatic zone
Cadascuna de les zones establertes en una regió geogràfica que posseeix unes característiques comunes quant a temperatura, pluviositat, hores de sol, vents dominants o altres variables climàtiques.
(FR) zone d'influence [Economia i organització d'empreses]
(CA) àrea d'influència f; hinterland
(ES) área de influencia
(EN) hinterland
(FR) zone d'offre [Economia i organització d'empreses]
(CA) àrea d'oferta f
(ES) área de oferta
(EN) supply area
(FR) zone d'une surface de révolution [Matemàtiques i estadística]
(CA) zona d'una superfície de revolució f
(ES) zona de una superficie de revolución
(EN) zone of a surface of revolution
(FR) zone d'union douanière [Economia i organització d'empreses]
(CA) associació de lliure comerç; àrea d'unió duanera; zona de lliure comerç f
(ES) asociación de libre comercio; área de libre comercio; área de unión aduanera
(EN) customs union area; free trade area; free trade association
(FR) zone de confort [Energies]
(CA) zona de confort f
(ES) zona de bienestar
(EN) comfort zone
Àrea d'un nomograma bioclimàtic delimitada, generalment, per un rang de temperatures, un rang d'humitat relativa i per altres variables segons el tipus de nomograma, que indica els punts on la combinació d'aquests factors proporciona a les persones una sensació de confort o benestar.
(FR) zone de convergence intertropicale [Ciències de la Terra]
sin. zone intertropicale
(CA) zona intertropical f
(ES) zona de convergencia intertropical
(EN) intertropical convergence zone
Franja zonal estreta on conflueixen els alisis d'ambdós hemisferis.