Comparteix:

Prèstecs UPC Alumni

11/06/2024

Prèstecs UPC Alumni

El programa de préstecs UPC Alumni, en col·laboració amb el Consell Social de la UPC, intenta disminuir les barreres econòmiques  en l’accés als estudis.

Hi poden optar:

  • Els alumnes de grau del CFIS
  • D’altres estudiants de la UPC que realitzaran un Erasmus o bé el TFG/TFM a l’estranger al curs 2024-2025.

Termini de presentació: de sol.licituds

  • Fins al 8 de juliol per cursar estudis al CFIS
  • Fins al 20 de juny per realitzar una estada a l’estranger.

Presentació de sol·licituds

A través de la Seu Electrònica de la UPC:

ttps://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Prestec_UPC_Alumni

 

Més informació i consultes

Trobareu tota la informació a:

https://alumni.upc.edu/ca/prestecs

 Més informació i consultes a: info.alumni@upc.edu (tema: préstecs UPC Alumni).