Skip to content

Application process

The UNITECH application process has 3 main stages:

1. Presentation of your application, online through the UNITECH website.

Please go to:
https://www.unitech-international.org/the-programme/application(open in new window)
and read the instructions.

Please prepare in advance all the questions and the required information (open in new window)(language certificate, transcript of records, list of subjects in your proposed study plan at the host university, your picture and your CV).

Please note that the application tool closes automatically in the indicated deadline. Applications sent by e-mail or presented in paper will be rejected; only the applications presented online in the UNITECH website will be valid.

 

2. Pre-selection (if necessary)
If necessary, depending on the number of applicants, there would be a pre-selection of candidates at the home university.
Usually, if there are more than 15 candidates. Please check more information through your Local Coordinator in your home university. (See contact details in the Programme Handbook.)

>> A la UPC, el criteri principal per a la pre-selecció és l'expedient acadèmic; més en concret, la nota mitjana de l'estudiant (*), ponderada per la nota mitjana de titulats de la seva titulació (a fi i efecte de poder comparar els estudiants UPC entre si).
A part d'aquest criteri, es tindran en compte també, en menor mesura: nivell d'anglès, altres possibles idiomes, CV i experiència de l'estudiant.

(*: En cas que en el moment de presentar la seva sol·licitud UNITECH l'estudiant de Màster encara no tingués notes del Màster, la nota mitjana de l'estudiant que es tindria en compte per a la pre-selecció és la seva nota del Grau que li ha donat al Màster.)

3. UNITECH Assessment Center
A mandatory and presential event, called the "Assessment Center" (AC).