Skip to content

Candidates and Pre-selection

UNITECH, curs 2021-2022

* * ** * * *  RESULTATS A PRIMERS DE FEBRER 2021 * * * * * * * *
Dies abans de les proves de selecció "Assessment Center" que tindran lloc  el 18 de febrer, i ateses les sol·licituds presentades al web del programa UNITECH pels estudiants UPC, es publicarà aquí sota el resultat de la pre-selecció per participar a les proves presencials "Assessment Center UNITECH". (Amb la taula, a sota, ordenada per ordre alfabètic de cognoms.)

Tots els estudiants rebran una notificació per correu electrònic, informant-los del resultat de la pre-selecció.

També s'informarà a les Sotsdireccions de Relacions Internacionals dels centres als que pertanyen els estudiants.