Skip to content

Candidates and Pre-selection

UNITECH, curs 2019-2020

Ateses les sol·licituds presentades al web del programa UNITECH pels estudiants UPC, es publica a continuació el resultat de la pre-selecció per participar a les proves presencials "Assessment Center UNITECH". (Veure taula de sota, ordenada per ordre alfabètic de cognoms. Hi ha hagut 25 sol·licituds, 18 de les quals han estat pre-seleccionades.)

Tots els estudiants rebran una notificació per correu electrònic, informant-los del resultat de la pre-selecció.

També s'informarà a les Sotsdireccions de Relacions Internacionals dels centres als que pertanyen els estudiants.

Barcelona, 1 de febrer de 2019

Cognoms i nomResultat pre-selecció UNITECH'2019-2020
Bages Yáñez , Carolina

No pre-seleccionada
Berecibar Gorostiza, Laura

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Bertran Recasens, Marc

No pre-seleccionat
Bueno Tintore, Itziar

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Casas Tuneu, Josep

No pre-seleccionat
Colina Teixido, Joan

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
de Olañeta Santaugini, Javier

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
de Regás Pena, Victor

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Garcia Torrentó, Albert

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Graells Vilella, Mireia

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Juvanteny Planaguma, Nil

No pre-seleccionat
Martinez Vidal, Alvar

No pre-seleccionat
Montoliu Losada, Mariana

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Muñoz Echevarria, Lluis

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Palomar Alarcón, Ricard

No pre-seleccionat
Pich-Aguilera Ribas, Lucia

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Ripoll Oliveras, Albert

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Rodriguez Llorens, Jorge

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Roget de Aysa, Laura

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Salagran Ferragut, Eduard

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Segarra Raventós, Elisabet

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Sicilia Fuentes, Aleix

No pre-seleccionat
Sola Martinez, Roger

Sí pre-seleccionat; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Tubella Boada, Camila

Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.
Xena, Carla Sí pre-seleccionada; ha d'assistir al UNITECH Assessment Centre el dimarts 19 de febrer de 2019.