Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI)

Direcció Antoni Urpí Tubella
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 413 7839
Web http://www.essi.upc.edu

Centres docents on imparteix docència