Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials (LERMA)

Director
Francesc Roure
Location
UPCmaps
Phone
93 401 6533
E-mail
francesc.roure@upc.edu
Website
http://lerma.upc.edu