Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Abertis - UPC de Gestió d'Infraestructures del Transport i Seguretat Viària

Direcció Francesc Robusté Antón
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 56 55
C/e catedra.abertis@(upc.edu)
Web http://www.catedrasabertis.com

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la corporació d'infraestructures Abertis han creat la Càtedra Abertis - UPC de Gestió d'Infraestructures de Transport i Seguretat Viària, que té com a director el catedràtic de Transport de la UPC Francesc Robusté. L'objectiu de la nova Càtedra, creada en el marc del conveni signat entre la UPC i el grup empresarial Abertis, és realitzar activitats de formació, recerca, innovació i divulgació en l'àmbit de la planificació i la gestió de les infraestructures i els serveis del transport. Pretén promoure la transferència del coneixement acadèmic i empresarial en el sector de les infraestructures, així com la promoció i divulgació dels estudis de recerca.

La nova corporació empresarial Abertis, formada per més de 50 empreses d'infraestructures entre les quals destaquen Acesa, Aumar, Iberpistas, Saba i Tradia, ha promogut la creació d'aquesta Càtedra en el marc del seu compromís de desenvolupament de la responsabilitat social en l'àmbit universitari i acadèmic, model en què ja treballa mitjançant la Fundació Castellet del Foix. Aquesta Fundació, constituïda per Abertis, ha promogut un seguit d'investigacions dins l'àmbit universitari sobre temes de demografia, economia i medi ambient.

La Càtedra, d'altra banda, treballarà en projectes europeus d'R+D i altres projectes nacionals o internacionals d'interès comú. Un dels objectius és desenvolupar recerca innovadora pel que fa a la gestió d'aparcaments (comportament d'usuaris en aparcaments subterranis, anàlisi d'operacions d'entrada i sortida); autopistes (nous models de finançament, el concepte de service pricing i value pricing per a vies d'altes prestacions); logística (optimització de serveis de paqueteria, distribució urbana de mercaderies, logística portuària); i gestió d'aeroports (accessos, handling, operacions).

Així mateix, la Càtedra Abertis s'ofereix com a vincle aglutinador d'experts dins la UPC i l'entorn empresarial i institucional, per potenciar l'aplicació de les TIC al transport en sistemes de transport intel·ligent (ITS). En el marc de la Càtedra s'ha creat el Premi Abertis de convocatòria anual i d'àmbit estatal, dotat amb 4.000 € per a treballs de recerca d'estudiants en l'àmbit de l'anàlisi i la modelització del transport. També organitza conferències i participa en jornades sobre temes de mobilitat i transport, i facilita als estudiants les visites de camp als centres d'operacions de les autopistes i oficines d'Abertis i a obres del grup.