Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Abertis - UPC de Gestió d'Infraestructures del Transport i Seguretat Viària

Direcció Francesc Robusté Antón
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 56 55
C/e catedra.abertis@(upc.edu)
Web http://www.catedrasabertis.com

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la corporació d'infraestructures Abertis han creat la Càtedra Abertis - UPC de Gestió d'Infraestructures de Transport i Seguretat Viària, que té com a director el catedràtic de Transport de la UPC Francesc Robusté. L'objectiu de la Càtedra, creada en el marc del conveni signat entre la UPC i el grup empresarial Abertis el 2003, és realitzar activitats de formació, recerca, innovació i divulgació en l'àmbit de la planificació i la gestió de les infraestructures i els serveis del transport. Pretén promoure la transferència del coneixement acadèmic i empresarial en el sector de les infraestructures, així com la promoció i divulgació dels estudis de recerca.

Un dels objectius és desenvolupar recerca innovadora pel que fa a la gestió de les autopistes tant actuals (models de finançament, aplicació del concepte de service pricing i value pricing per a vies d'altes prestacions, aplicació de l’Eurovinyeta, anàlisi del trànsit, estimació i previsió del temps de viatge, tarifació urbana i metropolitana), com futures (comunicació I2V i V2V, vehicles autònoms, autopista sensoritzada, tarifació variable i de serveis de valor afegit, etc.).

En el marc de la Càtedra s'han creat els Premis Abertis de recerca per a estudiants, de convocatòria anual i d'àmbit estatal, dotats amb 7.000 euros per a treballs de recerca en l'àmbit de l'anàlisi i la modelització del transport, i 7.000 euros més per a treballs de recerca en seguretat viària. També organitza conferències (“Seminaris de Transport”) i participa en jornades sobre temes de mobilitat i transport, i facilita als estudiants les visites de camp als centres d'operacions de les autopistes i oficines d'Abertis.