Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Gabinet d'Innovació i Comunitat (GIC)

Direcció Didac Ferrer
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 4017442
Webs


Missió
Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració de propostes de disseny de polítiques i de l’execució dels plans d’acció en l’àmbit de la responsabilitat social de la UPC (Alumni, cooperació i desenvolupament, igualtat de gènere, inclusió / discapacitat, sostenibilitat, col·laboració i innovació en la gestió,...), d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i la normativa vigent, amb la finalitat de fer de la UPC una comunitat compromesa socialment, preparada per abordar els canvis i connectada amb l’entorn i els seus reptes i emergir un model de treball col·laboratiu en la gestió de la Universitat.


Funcions
  • Coordinar l’elaboració de propostes per a la definició de polítiques i planificacions generals i sectorials de responsabilitat social universitària.
  • Elaborar i executar els plans d’actuació en els àmbits d’alumni, cooperació i desenvolupament, igualtat de gènere, inclusió / discapacitat, sostenibilitat, col·laboració i innovació en la gestió a través dels processos que s’estableixin.
  • Dissenyar i coordinar projectes d’innovació en la gestió de la universitat basats en el treball col·laboratiu en xarxa, l’agilitat, l’orientació a l’usuari, la gestió de coneixement i centrat en les persones.
  • Realitzar actuacions per sensibilitzar la comunitat universitària de la UPC envers els reptes vinculats al Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i facilitar la participació en projectes que hi donin resposta.
  • Realitzar actuacions per diinamitzar i articular les comunitats temàtiques i els seus projectes vinculats als àmbits de responsabilitat social.
  • Elaborar propostes per l'elaboració de criteris, directius i protocols sobre responsabilitat social a aplicar en els processos de gestió de la universitat i coordinar la seva execució.
  • Realitzar actuacions per promoure la visibilitat i la interacció interna i externa d’iniciatives vinculades a la responsabilitat social.