Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Mecalux UPC d’Automatismes i Innovació per a la Logística

Direcció
Francesc Roure Fernández
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 405 43 22 / 93 401 65 33
C/e
aula.mecalux@upc.edu
Web
http://aulamecalux.upc.edu

El 8 d'abril de 2015 la UPC i Mecalux van signar el conveni de creació de l' Aula Mecalux, la qual va esdevenir "Càtedra Mecalux" l'any 2016. La càtedra està orientada a la innovació en sistemes d’automatització logística i es constitueix per conveni signat el 8 d’abril de 2015 entre Mecalux i la UPC.  Amb seu a l’edifici de l’ETSEIB, està oberta a tot l’estudiantat de màster de la UPC i ofereix tres mòduls de formació independents, per tal de dotar als estudiants i les estudiantes de la competència tècnica necessària per treballar en el camp de la innovació i el desenvolupament d’estructures, robòtica i automatització de les instal·lacions d’emmagatzematge, a més de formar-los en els aspectes més rellevants de la indústria logística i posar al seu abast els centres tecnològics de Mecalux.

Objectius:

  • Promocionar  la formació i el desenvolupament del talent dels futurs professionals en l’àmbit dels sistemes d’automatització logística. Impartir formació sobre temes de logística Integral, en l’àmbit de la robòtica i les estructures metàl·liques per a l’emmagatzematge i en el context de l’enginyeria industrial. Crear un programa de beques dirigides a l’estudiantat de màster de la UPC, que cobreixi el cost total dels cursos.
  • Organitzar conferències especialitzades.
  • Promoure la realització de programes d’estudi sobre emmagatzemat i logística.
  • Divulgar les activitats realitzades a l’entorn industrial i acadèmic.
  • Consolidar la col·laboració amb la UPC a llarg termini en activitats de R+D+i i de transferència de resultats d’investigació i divulgació científica en temes relacionats amb la logística integral.