Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)

Direcció Xavier Sánchez Vila
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 74 38
C/e usdi.camins@(upc.edu)
Web http://deca.upc.edu