Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)

Direcció
Xavier Sánchez Vila
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 74 38
C/e
usdi.camins@(upc.edu)
Web
http://deca.upc.edu