Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Desenvolupament Professional (SDP)

Direcció Pilar Batanero González
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 73 08
C/e sdp.formacio@upc.edu, sdp.concursospas@upc.edu
Web http://www.upc.edu/sdp
Missió

Desenvolupar i aplicar polítiques i sistemes d’accés, selecció, provisió de llocs, formació, desenvolupament i carrera professional del PAS, d’acord amb la legislació vigent i amb les línies estratègiques de la UPC, que fomentin la professionalització i la millora de la qualificació del PAS, així com la gestió i l’aprofitament del talent, per tal de garantir l’assoliment dels objectius organitzatius.

Funcions

  • Detectar les necessitats formatives funcionals i institucionals, mitjançant la recollida d’informació a través de diferents canals: comandaments, PAS, objectius estratègics de la UPC, context universitari i de l’administració, sessions avaluadores, enquestes d’avaluació i representants sindicals, entre altres.
  • Analitzar les necessitats de qualificació i desenvolupament a curt i mitjà termini del PAS de la UPC.
  • Definir els plans i les propostes de formació interna, les eines i les metodologies d’aprenentatge i desenvolupament professional, programar actuacions i adaptar continguts específics de formació per a tots els col·lectius i perfils professionals.
  • Elaborar, planificar, executar i avaluar l’oferta de formació interna anual.
  • Realitzar propostes de polítiques, elaborar normatives i dissenyar eines i metodologies de selecció i accés per a la provisió de llocs de treball, de mobilitat i de promoció del PAS.
  • Planificar, difondre, coordinar i desenvolupar els processos de selecció i provisió de llocs de treball del PAS, així com el seguiment i l’avaluació de les incorporacions.
  • Realitzar els acords, la gestió i el seguiment de les borses de treball de personal temporal i els interinatges