Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Enginyeria de la Construcció (EC)

Direcció Antonio Ricardo Marí Bernat
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 65 16 / 10 35
C/e info.ec@(upc.edu)
Web http://dec.upc.edu/