Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (EHMA)

Direcció Joan García Serrano
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 64 70
C/e director.dehma@upc.edu
Web http://www.dehma.upc.edu