Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I (EGA I)

Direcció Joaquín M. Regot
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 63 84 / 63 28
C/e director.ega1@(upc.edu)
Web http://ega1.upc.edu/