Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

Direcció Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 74 95
C/e cimne@cimne.upc.edu
Web http://www.cimne.com