Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC)

Direcció Agustín Sánchez-Arcilla Conejo
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 64 68
C/e ciirc@etseccpb.upc.edu
Web http://lim-ciirc.upc.es