Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Centre de Recerca i Projectes de Paisatge

Direcció Jordi Bellmunt
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 79 75
C/e master.paisatge@etsab.upc.edu