Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament de Mecànica de Fluids (MF)

Direcció Ricardo Torres Cámara
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 25 96
C/e delasheras@mf.upc.edu
Web http://www.mf.upc.edu/