Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament de Projectes Arquitectònics (PA)

Direcció Cristina Jover Fontanals
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 63 88
C/e director.pa@(upc.edu)
Web http://pa.upc.edu

Programes de doctorat vinculats