Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)

Direcció Fco. Javier Roca i Mussons (director tècnic)
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 66 83
C/e lcma.info@upc.edu
Web http://lcma.upc.edu