Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (UOT)

Direcció Julian Galindo González
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 64 02
C/e marta.sogas@(upc.edu)
Web http://duot.upc.edu/