Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)

Direcció Cristina Cervelló Pastor
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 59 83
C/e directora@entel.upc.edu
Web http://www.entel.upc.edu

Programes de doctorat vinculats